Kim Biesmans - Neuropsychologie Praktijk Eindhoven - 06-18488665

Specialisme neuropsychologie
Neuropsychologie gaat over de relatie tussen hersenen en gedrag. De klinisch neuropsycholoog is een expert in het onderzoeken en behandelen van mensen die last hebben van cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel, hersenziekten of hersenstoornissen. Voorbeelden hiervan zijn een CVA, hersenletsel als gevolg van een ongeval of stoornissen zoals bijvoorbeeld autisme of schizofrenie.

Gevolgen van hersenaandoeningen
Hersenaandoeningen en de gevolgen hiervan leiden vaak tot problemen in het dagelijks functioneren van mensen.

  • Cognitieve stoornissen als concentratie-, aandachts- of geheugenproblemen, moeite met plannen en organiseren.
  • Emotionele instabiliteit en verminderde belastbaarheid, dat je minder kunt hebben dan vroeger.
  • Psychische klachten of somatische klachten, lichamelijke klachten met een psychische oorzaak.
  • Beperkingen in je werkomgeving of je sociale omgeving.

Wat doet de klinisch neuropsycholoog?
De klinisch neuropsycholoog vertaalt kennis over het functioneren van de (aangedane) hersenen naar een diagnose en het noodzakelijke behandelbeleid. Dit betekent dat ik de klachten inventariseer en een diagnose stel. Verder geef ik je informatie/uitleg. Door de behandeling worden de klachten verminderd of word je ondersteund in hoe je hiermee om kunt gaan. Als het nodig is, geef ik een indicatie voor het betrekken van andere disciplines, bijvoorbeeld ergotherapie, logopedie of fysiotherapie.