Kim Biesmans - Neuropsychologie Praktijk Eindhoven - 06-18488665

Therapie/behandeling
Samen stellen we bij het uitslaggesprek de behandeldoelen op. Met de therapie of de behandeling kunnen we twee soorten doelen hebben:

  • 1

    De gevolgen van hersenaandoeningen verminderen waar dat kan. Dit deel gaat over kennis, emoties en gedrag. We werken bijvoorbeeld aan herstel of trainen van cognitieve functies, zoals geheugen, taal en probleemoplossing.

  • 2

    De patiënten en de mensen in hun omgeving leren omgaan met de beperkingen. Patiënten met een hersenaandoening leren anders en communiceren anders. Ze kunnen problemen hebben bij onthouden en concentreren, denken soms meer zwart-wit. Ook zijn hun emoties veranderd of vinden ze het lastig om zich in anderen in te leven. Met psycho-educatie leer je wat je precies hebt en wat dit voor jou betekent. Ook kun je de omgeving leren structureren (bijvoorbeeld ???) en hulpmiddelen (zoals ???) leren gebruiken.