Kim Biesmans - Neuropsychologie Praktijk Eindhoven - 06-18488665

Ongecontracteerde zorg
Wij leveren vooralsnog ongecontracteerde zorg. Dit wil zeggen dat we geen contracten hebben met zorgverzekeraars of gemeenten. Wanneer u een restitutiepolis heeft wordt de zorg 100% vergoed. Wanneer u een naturapolis heeft wordt de zorg alsnog voor 70 tot 100% vergoed (afhankelijk van uw zorgverzekeraar/polis), mits u een verwijsbrief van de huisarts heeft. Deze ontvangen we graag van u bij uw eerste afspraak.

Ongecontracteerde zorg heeft gevolgen voor de wijze van vergoeding door de zorgverzekeraar. U rekent zelf per afspraak met ons af, bij voorkeur per pin. U ontvangt na elke afspraak een factuur voor uw eigen administratie. Na vijf, acht of twaalf gesprekken (afhankelijk van de behandelduur) ontvangt u een verzamelfactuur die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Psychologische zorg is vrijgesteld van BTW.

Voor het verzekeringsjaar 2019 zijn de prijzen voor de trajecten als volgt:

Kort (3-5 gespr.) € 507,62
Middellang (6-8 gespr.) € 864,92
Intensief (9-12 gespr.) € 1356,25
Onvolledig (1-2 gespr.) € 207,19

Onverzekerde zorg
Onverzekerde zorg is psychologische zorg welke niet verzekerd wordt door de zorgverzekeraar. Hierbij gaat het om zorg zoals relatietherapie of individuele behandelingen waarbij de ervaren problematiek niet past bij een specifieke DSM-classificatie of waarvan de diagnose valt onder een zorg die niet vergoed wordt. Alle psychologische zorg is vrijgesteld van BTW, ook de onverzekerde zorg.

Voor het verzekeringsjaar 2019 zijn de prijzen voor de onverzekerde gesprekken als volgt:

Relatietherapie per sessie: € 190,-

Duur van de gesprekken/aantal minuten 

Relatietherapie: Intakegesprek 75 minuten, behandelgesprek 60 minuten

Individuele therapie: Intakegesprek 60 minuten, behandelgesprek 45 minuten

Afspraak afzeggen
Als je verhinderd bent, kun je je afspraak tot 48 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Zeg je minder dan 48 uur van tevoren af, dan betaal je de kosten van het gemiste consult.

Praktijkovereenkomst
Bekijk of download hieronder onze meest recente praktijkovereenkomst.

Kwaliteitsstatuut
Bekijk of download hieronder ons kwaliteitsstatuut.