Kim Biesmans - Neuropsychologie Praktijk Eindhoven - 06-18488665

Specialisme seksuologie

De seksuoloog is expert op het gebied van zowel gezonde als problematische seksualiteit. De seksuologie integreert kennis van lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van seksualiteit.

Mogelijke hulpvragen/problemen waarvoor je bij een seksuoloog terecht kunt zijn:

  • problemen in de seksuele functies (zoals erectie- of lubricatieproblemen);
  • veranderende seksualiteit na het doormaken van een ziekte of hersenletsel;
  • genderidentiteitsproblemen;
  • parafilieën;
  • hyperseksualiteit;
  • seksueel trauma.

Wat doet de seksuoloog?
De seksuoloog helpt je allereerst je klachten/problemen op het gebied van seksualiteit bespreekbaar te maken. Indien nodig wordt diagnostiek ingezet, die zich bijvoorbeeld kan richten op het uitgebreid in kaart brengen van je seksuele ontwikkeling om het ontstaan van je klachten te begrijpen. 

Vervolgens wordt seksuologische behandeling ingezet, gericht op de behandeldoelen die we in overleg opstellen. Behandeling begint meestal met het geven van uitleg en informatie (psycho-educatie). Daarnaast is er aandacht voor factoren die het probleem veroorzaken en in stand houden. Dit kan betekenen dat behandeling zich richt op bekkenbodemproblemen, onderliggende traumata of remmende negatieve/angstgedachten omtrent seksualiteit. 

De behandelgesprekken kunnen zowel individueel als met je partner plaatsvinden. Als het nodig is, verwijst de seksuoloog naar andere disciplines (zoals een arts of psychiater).