Kim Biesmans - Neuropsychologie Praktijk Eindhoven - 06-18488665

Scholing/lezingen
Voor onder andere patiëntenverenigingen, opleidingsinstituten en (teams van) specialistische zorginstellingen verzorgt Neuropsychologie Praktijk Eindhoven scholingen en lezingen. Gedacht kan worden aan de volgende onderwerpen:

  • niet aangeboren hersenletsel (NAH)

  • rouwverwerking na NAH

  • relatieproblemen na NAH

  • ontwikkelingsstoornissen waaronder de verstandelijke beperking

  • gedragsproblematiek ten gevolge van NAH en/of ontwikkelingsstoornissen

In (specialistische) zorginstellingen is zowel deskundigheidsbevordering in teams als betrokkenheid op casusniveau mogelijk.