Kim Biesmans - Neuropsychologie Praktijk Eindhoven - 06-18488665

Diagnostiek
Als het nodig is beginnen we met neuropsychologische diagnostiek. De bedoeling van dit onderzoek is een diagnose stellen, de ernst of het ontstaan van de klachten ophelderen, of persoonskenmerken analyseren. Hierdoor krijgen we meer inzicht in je sterke en minder sterke kanten. Ook gebruik ik deze informatie om de behandeling te optimaliseren. Daarnaast kunnen we met dit onderzoek de cognitieve problemen in kaart brengen, die meestal met je klachten te maken hebben. We kijken dan bijvoorbeeld naar:

 • intelligentie
 • geheugen
 • aandacht en concentratie
 • snelheid van informatieverwerking
 • planningsvaardigheden
 • sociale cognitie
 • taal
 • probleemoplossend vermogen
 

Het onderzoek kan plaatsvinden door:

 • observatie
 • anamnesegesprekken over je voorgeschiedenis
 • verzamelen van heteroanamnestische informatie, van mensen uit je omgeving
 • testen en vragenlijsten

Als we samen besluiten om diagnostisch onderzoek in te zetten bespreken we de mogelijkheden en wat deze onderzoeken inhouden. Je ontvangt zelf de bevindingen van het onderzoek, met een heldere uitleg over wat dit betekent voor je dagelijks functioneren.